BIOGRAFIE LITERARĂ

Volume publicate :

„Înger de prisos” – versuri, Editura Tiparg, 2007 – Prezentarea volumului făcută de Mircea Micu în emisiunea „Convorbiri duminicale” de la DDTV

„Gâlceava mea cu Haydn sau despre Romanţa pentru clopot la patru mâini” – versuri, Editura Brumar, 2010, prefaţă scrisă de Mircea Micu

„Eu, Nietzscheanul” – versuri, Editura Rawex Coms, 2012, prezentare semnată de Emil Lungeanu

„Livrescu” – roman, Editura Self Publishing, 2014

„Sfântul Cutare Poetul” – versuri, Editura Betta, 2015, prefață de Lucian Gruia

„Tălmăciri politicale” (volumul întâi) – eseuri politice, Editura Betta, 2015

„Zavera îngerilor” (cu subtitlul trei mii și ceva de zile și nopți de poezie) – versuri, antologie de autor, Editura Betta, 2016

„Tălmăciri politicale” (volumul al doilea)– eseuri politice, Editura Betta, 2016

„Iubirea ca o sârmă ghimpată” – versuri, Editura Betta, 2016, prefață de Eliza Roha

„Dragoste, pupeze și colaci” – roman, Editura Betta, 2017

Apariţii în reviste literare tipărite („Literatorul”, „Caiete silvane”, „Rotonda valahă”, „Arena literară”, „Curtea de la Argeș”, „Contact internațional”, „Cafeneaua literară” și „Ateneu” ) sau online.

Prezenţe în antologii („Antologia vinovatelor plăceri”, editată de Asociaţia Culturală Maria Domina, 2010: „Antologia Meridiane Lirice – 113 poeţi contemporani”, editată de Editura Armonii culturale, 2013, „Conviețuiri” – Editura Betta București, 2016, „Prozatori în arenă” – Editura Betta, 2017)

Referinţe critice : Constanţa Buzea, Mircea Micu, Emil Lungeanu, Aureliu Goci, Lucian Gruia, Eliza Roha, Șerban Codrin, Florentin Popescu, Felix Nicolau, Victor Atanasiu

Au scris în cărțile lor despre creația lui Mihail Soare :

Emil Lungeanu în volumele : „Pescar în larg – Sondaje critice”, apărut la Editura Granada în anul 2011, „Dictatura lecturii – dicționar critic”, Editura Tipo Moldova, 2014 și „Literatura de gradul trei”, Editura Tipo Moldova, 2015

Eliza Roha în „Lecturi estivale”, Editura Betta, 2015

Lucian Gruia în „Ora lecturii”, Editura Betta, 2015

Eliza Roha în „Am mai citit câțiva contemporani”, Editura Betta, 2017

Emil Lungeanu în „Proiecte pentru trecut”, Editura Betta, 2017

Versurile sale au fost recitate în cadrul recitalului de poezie românească „Vă dăruim iubirea” – 2013, Centrul Raţiu pentru Democraţie din Turda

Premiul I la Concursul național de proză scurtă „Nicolae Velea”, ediția I

Activitate gazetărească, autor de editoriale şi articole de cultură pentru diverse publicaţii tipărite şi/sau online. („Săptămâna argeşeană”, www.agero-stuttgart.de, www.argeseanul.com, www.argesplus.ro „Literatorul”, www.bibliocarti.com ş.a.)

Autor de parodii, epigrame, texte satirice și interviuri pentru diverse publicații. Autor de eseuri, recenzii, prefețe sau prezentări de carte.