BIOGRAFIE LITERARĂ

Volume publicate :

„Înger de prisos” – versuri, Editura Tiparg, 2007 – Prezentarea volumului făcută de Mircea Micu în emisiunea „Convorbiri duminicale” de la DDTV

„Gâlceava mea cu Haydn sau despre Romanţa pentru clopot la patru mâini” – versuri, Editura Brumar, 2010, prefaţă scrisă de Mircea Micu

„Eu, Nietzscheanul” – versuri, Editura Rawex Coms, 2012, prezentare semnată de Emil Lungeanu

„Livrescu” – roman, Editura Self Publising, 2014

„Sfântul Cutare Poetul” – versuri, Editura Betta 2015, prefață de Lucian Gruia

„Tălmăciri politicale” (volumul întâi) – eseuri politice, Editura Betta, 2015

„Zavera îngerilor” (cu subtitlul trei mii și ceva de zile și nopți de poezie) – versuri, antologie de autor, Editura Betta, 2016

„Tălmăciri politicale” (volumul al doilea)– eseuri politice, Editura Betta, 2016

„Iubirea ca o sârmă ghimpată” – versuri, Editura Betta, 2016, prefață de Eliza Roha

Apariţii în reviste literare tipărite („Literatorul”, „Caiete silvane”, „Rotonda valahă”, „Arena literară”, „Curtea de la Argeș”, „Contact internațional”, „Cafeneaua literară” și „Ateneu” ) sau online.

Prezenţe în antologii („Antologia vinovatelor plăceri”, editată de Asociaţia Culturală Maria Domina, 2010: „Antologia Meridiane Lirice – 113 poeţi contemporani”, editată de Editura Armonii culturale, 2013, „Conviețuiri” – Editura Betta București, 2016)

Referinţe critice : Constanţa Buzea, Mircea Micu, Emil Lungeanu, Aureliu Goci, Lucian Gruia, Eliza Roha, Șerban Codrin

Au scris în cărțile lor despre creația lui Mihail Soare :

Emil Lungeanu în volumele : „Pescar în larg – Sondaje critice”, apărut la Editura Granada în anul 2011, „Dictatura lecturii – dicționar critic”, Editura Tipo Moldova, 2014 și „Literatura de gradul trei”, Editura Tipo Moldova, 2015

Eliza Roha în „Lecturi estivale”, Editura Betta, 2015

Lucian Gruia în „Ora lecturii”, Editura Betta, 2015

Eliza Roha în „Am mai citit câțiva contemporani”, Editura Betta, 2017

Emil Lungeanu în „Proiecte pentru trecut”, Editura Betta, 2017

Lansări de carte :

Romanul „Livrescu” – Palatul Culturii Ionel Floașiu, Câmpia Turzii, 2015

„Eu, Nietzscheanul” – Palatul Culturii Ionel Floașiu, Câmpia Turzii, 2015

„Sfântul Cutare Poetul” – Clubul Calderon București, 2015, Târgul de carte Gaudeamus, 2015

„Tălmăciri politicale” (volumul întâi) – Clubul Calderon București, 2015, Târgul de carte Gaudeamus, 2015

„Zavera îngerilor” – Clubul Calderon București, 2016 ; Festivalul „Rotonda plopilor aprinși”, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea, 2016, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” din Chișinău., 2016, Târgul de carte Bookfest, 2016

”Iubirea ca o sârmă ghimpată” – Clubul Calderon București, 2016, Târgul de carte Bookfest, 2016

„Tălmăciri politicale” (volumul al doilea) – Clubul Calderon București, 2016, Târgul de carte Bookfest, 2016

Versurile sale au fost recitate în cadrul recitalului de poezie românească „Vă dăruim iubirea” – 2013, Centrul Raţiu pentru Democraţie din Turda

Activitate gazetărească, autor de editoriale şi articole de cultură pentru diverse publicaţii tipărite şi/sau online. („Săptămâna argeşeană”, www.agero-stuttgart.de, www.argeseanul.com, www.argesplus.ro „Literatorul”, www.bibliocarti.com ş.a.)

Autor de parodii, epigrame, interviuri pentru diverse publicații.

Autor de eseuri, recenzii și cronici literare, de prefețe sau prezentări de carte.